Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov
V podjetju Sana d.o.o. se zavedamo kako pomembna je varnost osebnih podatkov posameznikov, zato veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s tega področja skrbno spoštujemo ter uveljavljamo.
Osebne podatke obdelujemo z namenom, da priskrbimo najboljšo uporabniško in potrošniško izkušnjo v povezavi z našimi produkti in storitvami, prav tako pa zagotavljamo najvišjo stopnjo skrbnosti na področju varnosti in diskretnosti pri shranjevanju ter obdelavi vaših osebnih podatkov.

Vsa naša ravnanja, ki so povezana z osebnimi podatki, so v skladu s trenutno veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Skrbimo, da so vaši osebni podatki primerno in v skladu s potrebno skrbnostjo shranjeni, nad nameni obdelave vaših osebnih podatkov zagotavljamo primeren nadzor in omogočamo, da lahko uveljavljate vse pravice, ki jih imate po trenutni veljavni zakonodaji.

Kot posameznik imate pravico, da zahtevate:
seznanitev o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšne namene;
popravek vaših osebnih podatkov v primeru nepopolnosti v naši zbirki;
prenos osebnih podatkov iz naše zbirke k drugemu obdelovalcu oziroma upravljavcu osebnih podatkov;
ugovor v primeru, da je obdelava namenjena neposrednemu trženju, vključno z oblikovanjem uporabniških profilov, mi pa imamo dolžnost, da so vam te pravice uresničene.
Več o vaših pravicah glede varstva osebnih podatkov si lahko preberete v nadaljevanju.

Pravne podlage za obdelavo
Podjetje Sana d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke le, če ima za to zakonsko ali drugo pravno podlago. Tako obdelujemo podatke na naslednjih podlagah:

Vaša neposredna privolitev v okviru kontaktnega obrazca in uporabe spletne analitike;
Za izvajanje pogodbe, ki se sklene med nami kot izvajalcu storitve in vami kot naročniku storitve;
Zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
Zakoniti interes, ki se predvsem nanaša na neposredno trženje naših storitev; ter
Izpolnitev zakonskih obveznostih, predvsem v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter s tem primernih sankcij.

Podatki, ki jih obdelujemo in naš namen
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi kontaktnega obrazca in spletnega nakupa
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi kontaktnega obrazca so vaši ime in priimek, telefonska številka, e-naslov ter storitev/-ve, ki jo potrebujete. Zbiramo jih na varen način. Uporabimo jih z namenom odgovora na vaše povpraševanje/izpolnitev obveznosti iz prodajne pogodbe in nadaljnjega poslovnega sodelovanja. Teh podatkov ne uporabimo v trženjske namene, razen če se z namenom izrecno strinjate.

Podatki, ki jih pridobimo na podlagi sklenjene pogodbe
Podatki, ki jih pridobimo na podlagi sklenjene pogodbe so naziv podjetja, naslov, davčna in matična številka ter ime, priimek in e-naslov kontaktne osebe. Potrebujemo jih za nemoteno delo, izdajo računov ter v kasnejši fazi za morebitno izterjavo.

Podatki, ki jih pridobimo iz javnih evidenc
Podatki, ki jih pridobimo iz javnih evidenc so naziv podjetja, naslov ter davčna številka. Potrebujemo jih za izdajo računa. V naši poslovni praksi ni zbiranja podatkov iz baz za trženjske namene.

Podatke fizičnih oseb obdelujemo na zahtevo naročnikov in po pogodbi z njimi. Za to, da so podatki zbrani na zakonit način, poskrbi sam naročnik. Mi pa pri tem pridobimo vse potrebne informacije, da so bili podatki zares pridobljeni na zakonit način.

Za namen trženja naših storitev se oglašujemo na različnih platformah (Google Adwords, Facebook Ads Manager), pri čemer uporabljamo podatke, ki jih pridobimo s pomočjo oglaševalskih orodij. S temi orodji nimamo dostopa do konkretnih osebnih podatkov, ampak lahko na podlagi teh podatkov, ki so anonimizirani, profiliramo obiskovalce naše strani. S tem želimo, da je naše trženje namenjeno tistim, ki jih zanimajo oglaševalske storitve in da dobijo sebi primerne oglase.

Obdelava osebnih podatkov ob obisku spletne strani www.sana.si

Za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje na naši spletni strani uporabljamo napreden program za spletno analitiko Google Analytics. Namen je, da se vam kot uporabnikom zagotovi, da spletna stran deluje brez težav in da se optimizira v prid vseh naših obiskovalcev.
Kot uporabnik naše spletne strani imate takoj ob obisku naslovne strani pravico, da ne privolite v obdelavo teh podatkov. Obdelavi se izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.

Če se odločite, da želite podati soglasje za uporabo spletne analitike, lahko to storite na enak način, kot ste jo izklopili oziroma zavrnili. To lahko spremenite na naslovni spletni strani.

V primeru privolitve v obdelavo podatkov (sprejmete piškotke na strani) pridobimo vaš anonimiziran IP-naslov. To pomeni, da so vsi vaši osebni podatki kriptirani in nam niso na voljo.

Pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo
Posamezniki, katerih osebne podatke obdelujemo, imate pravico, da lahko od Sana d.o.o. zahtevate:

dostop do osebnih podatkov,
popravek osebnih podatkov,
izbris osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov in
omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Kot posameznik imate tudi pravico do ugovora obdelave in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravice uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete preko elektronske pošte na naslov racunovodstvo@sana.si.

O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. Ta rok lahko podaljšamo za največ dva dodatna meseca, in sicer v primeru zapletenosti in večjega števila zahtev, o čemer boste obveščeni.

Dostop do svojih osebnih podatkov oziroma seznanitev z obdelavo
Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, vam zagotavljamo dostop do vaših osebnih podatkov in naslednje informacije:

namen/-e obdelave;
vrste osebnih podatkov;
uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov je brezplačna, razen kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo. V takem primeru lahko upravljavec:a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do popravka
Kot posameznik imate po zakonodaji pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa
Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na naših zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se ti obdelujejo le z vašo privolitvijo z izjemo njihovega shranjevanja, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.
Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu
Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.
Podatke o naročnikih oziroma kupcih, katerih obdelava temelji na zakonu po prenehanju storitvenega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje storitev oziroma izpolnitve pogodbe, razen, ko je z zakonom določen daljši rok hrambe.
Druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja sodelovanja in še 2 leti po prenehanju, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Če stranka, ki je dala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopila v poslovno razmerje z nami, njeno soglasje velja 2 leti od njegove podaje. Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja o davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Podatki o upravljavcu
Vaše osebne podatke zbira in obdeluje družba Sana d.o.o.. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov določena s strani upravljalca je dostopna preko naslova e-pošte: racunovodstvo@sana.si

Končne odločbe
Če s temi pogoji obdelave osebnih podatkov določena področja niso urejena, se namesto njih uporablja veljavna zakonodaja.
Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani oziroma na drug primeren način. Sprememba do objavljena v objavljena mesecu dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani.

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 01.01.2021.